perjantai 24. tammikuuta 2014

Tehokkuudella ja tarkkaavaisuudella Etelä-Savossa luomua lisätään luottavaisin mielinEtelä-Savon ELY-keskuksen kokoustiloihin kokoontui 15.1.2014 joukko Eviran valtuuttamia luomutarkastajia, Eviran luomuosaston jaostopäällikkö, ylitarkastaja Beata Meinander sekä Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Harri Seppänen. Koulutuspäivän tarkoituksena oli käydä läpi Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella toteutuneen luomuvalvonnan tuloksia päättyneeltä vuodelta 2013 sekä katsoa myös tulevaa tarkastusvuotta uusia ehtoja silmällä pitäen.

Maaseutu- ja energiayksikön päällikkö Maija Puurunen avasi koulutuspäivän ja toi avauspuheenvuorossaan selkeästi esille luomun kasvun mahdollisuudet niin valtakunnan tasolla kuin etenkin Etelä-Savossa. Etelä-Savon ELY-keskuksen alueelle on keskittynyt vahva luomuosaaminen kaikilla eri sektoreilla, joista viimeisempänä luomuinstituutin perustaminen. Luomutilojen määrä on kolmen viime vuoden aikana lisääntynyt meillä maltillisesti – luomuala sen sijaan hehtaaritasolla on lisääntynyt enemmän. Tämä kertoo siitä, että tilakoot luomussakin yhä enemmän kasvavat, vaikka luomutilojen määrä ei niinkään rajusti nouse. Hallitusohjelmaan kirjattua 20/20-tavoitetta lähdetään tosissaan tavoittelemaan, jopa aavistuksen suuremmalla haasteella, sillä Etelä-Savossa tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä saavuttaa luomupeltopinta-alasta vähintään 25 %.

Luomu nähdään kannattavana vaihtoehtona tavanomaiselle viljelylle valtakunnallisestikin eikä ainoastaan Etelä-Savossa: kannattavuutta vahvistaa taloustohtorista saatavat tilastotiedot https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/kannattavuuskirjanpito/taustatiedot

ELY-keskuksen luonnonmukaisen tuotannon asiantuntija, Marja Pulkkinen, kävi esityksessään läpi tarkastajien tekemiä havaintoja vuodelta 2013. Tarkastettavia tiloja oli kaikkiaan 262, joiden tarkastus jaettiin kasvukauden ulkopuolelle sekä kasvukaudelle. Tarkastukset olivat pääosin kunnossa olevia, joka kertonee siitä, että luomuyrittäjät noudattavat annettuja tuotantoehtoja pääsääntöisesti hyvin.

Koulutus, neuvonta, tarkastajien kautta tuleva neuvonnallinen info sekä mahdolliset aikaisempien vuosien huomautukset selittävät alhaista laiminlyöntien määrää. Kotieläintilojen osalta siirtyminen luomuun on aktiivista. Luomukotieläintilojen tuotantoehdot ovat aavistuksen moniselitteisemmät, mikä näkyy tilojen hyväksynnässä luomujärjestelmään: alkutarkastuksessa havaitut ja todetut laiminlyönnit aiheuttavat valitettavan monelle tilalle ”rannalle jäännin”. Toisaalta ELY-keskus näkee asian myös niin päin, että liian kiireellä luomuun siirtyminen saattaisi aiheuttaa tilalle myöhemmin suuria, taloudellisia menetyksiä, ellei ehtoja ole ymmärretty riittävän hyvin sekä teoria- että käytäntöpuolella.

Eviran luomuosaston jaostopäällikkö Beata Meinander toi omassa puheenvuorossaan esille luomutarkastuksen tehokkuuden merkityksen kohdistaen sen luomutarkastajien tarkastusmatkoihin. Etelä-Savon alueella otetaan kesällä käyttöön pilottiluontoinen kokeilu ajomatkoista johtuvien kustannusten pienentämiseen. Vesistö osittain selittää keskimääräistä pidempiä työmatkoja. Pilotti edellyttää monitahoista yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta sekä ELY:n että tarkastajien osalta.

Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Harri Seppänen antoi tarkastajille eväitä siihen, millaisia asioita tulisi huomioida mahdollisen kirjanpitoväärennöksen osalta ja toisaalta, miten ja missä laajuudessa valtuutettu luomutarkastaja voi ja saa puuttua, kun havaitsee laiminlyöntejä ympäristöasioissa. Luennon aihepiiri oli Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella tapahtuvalle valvontatyölle lähinnä neuvonnallinen, sillä toistaiseksi alueellamme ei ole todettu kirjanpito- ja tuoteväärennöksiä, mutta luomun kasvaessa, mahdolliseen alalla toimiviin ns. väärinkäyttäjiin ja kuluttajaa harhaanjohtavilla tuotteilla halutaan ajoissa puuttua, ja valvonta on siinä hyvin merkittävässä asemassa.

ELY-keskuksen toimesta järjestetty koulutus- ja neuvontapäivä oli anniltaan erinomainen ja luottavaisin mielin maakunnassa lähdetään kehittämään ja lisäämään luomua hyvien tarkastustulosten pohjalta.


Eviran nettisivuilta www.evira.fi ja asiakokonaisuudet luomu löytyy tilastotietoja.


Marja Pulkkisen ja  Beata Meinanderin haastattelun voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit


Marja Pulkkinen
asiantuntija, luonnonmukainen tuotanto
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
marja.pulkkinen@ely-keskus.fi

029 502 4073www.ely-keskus.fi/etela-savo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti