torstai 26. kesäkuuta 2014

Tunnelma lämmitti Kevätjuhlassa


Luontohoiva – hanke järjesti Kevätjuhlan 10.6.2014 Kyyhkylän kartanon tanssiladossa. Paikalla oli lähes 90 luontolähtöisistä palveluista kiinnostunutta yrittäjää, kehittäjää, asiantuntijaa ja luottamushenkilöä eri puolilta Etelä-Savoa. Tapahtuma oli 2,5-vuotisen hankkeen päätösjuhla ja sen juonsi Mikko ”Peltsi” Peltola. Professori Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitokselta esitteli viimeisimpiä tutkimustuloksia koskien luonnon hyvinvointivaikutuksia. Green Care -palvelutoiminta on tällä hetkellä laajan kansallisen kiinnostuksen kohteena.

Luonnon hyvinvointivaikutukset syntyvät säännöllisen ja toistuvan käytön kautta. Luonnon käytön hyödyt ja mahdollisuudet liittyvät paitsi ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon myös esimerkiksi työkykyä palauttavaan ja kuntouttavaan vaikutukseen. Moniin muihin Euroopan maihin verrattuna Suomessa ollaan kuitenkin vasta luomassa luontolähtöisen asiakastyön pohjaa. Etelä-Savossa ollaan valtakunnallisesti katsoen kehittämistyössä pitkällä. Tyrväisen mukaan uusia luontolähtöisiä palveluja tarvitaan nimenomaan erityisryhmille.

Yliopettajat Johanna Hirvonen ja Leena Uosukainen Mikkelin ammattikorkeakoulusta esittelivät Luontohoiva-hankkeessa toteutettua asiakasvaikutustutkimusta, jossa tutkittiin luonnon hyvinvointivaikutuksia asiakkaisiin ja työntekijöihin 8 eri hoiva-alan yksikössä Etelä-Savon alueella. Asiakasvaikutustutkimuksessa selviteltiin myös luontolähtöisen toiminnan mahdollistavia tekijöitä. Tutkimuksen tulokset ovat yhteneväiset muiden vastaavien eri puolella Eurooppaa toteutettujen tutkimustulosten kanssa.

Sipoon vanhuspalveluiden palvelujohtaja Helena Räsänen esitteli kuinka Sipoossa on onnistuttu tarjoamaan ikäihmisille laitoshoidossa hyvän elämän olosuhteet. Se edellyttää johdon ja henkilökunnan sitoutumista ajattelutapaan, että luonto kuuluu kaikille. Asiakkaalla on oikeus luontokokemuksiin olipa hänen toimintakykynsä millainen hyvänsä; henkilökunnan tehtävä on mahdollistaa se asiakkaalle.

Sipoon vanhusten asumispalveluyksiköissä on luontolähtöisyys parantanut paitsi asiakkaiden hyvinvointia myös vähentänyt oleellisesti henkilöstön sairauspoissaoloja. Mikkeliläinen maitotilan emäntä ja kehitysvammaohjaaja Jonna Pekonen esitteli oman maatilan yhteyteen kehittämiään luontolähtöisiä palveluja kehitysvammaisille. Leniuksen maatilalla tarjotaan päivätoimintaa, lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa ja lomajaksoja lievästi kehitysvammaisille sekä tukiperhetoimintaa.

Miset Oyn tarjousasiamies Ilkka Liljander kävi esityksessään läpi hoivapalvelujen erityispiirteitä ja hoivahankintojen aluetaloudellisia vaikutuksia. Hän korosti esityksessään hankintojen läpiviennissä palvelutuottajien ja ostajien vuoropuhelun tärkeyttä ja hankintojen pilkkomista pienempiin osiin, joka mahdollistaa myös pienyrittäjien pärjäämisen hankintakilpailussa. Kuntien tekemillä hankinnoilla on taloudellisia vaikutuksia laajasti: paitsi työllisyysvaikutukset palveluja tuottavissa yrityksissä, myös asiakasvaikutuksia ja aluetaloudellisia vaikutuksia (suora vaikutus toimialaan, heijastusvaikutukset muille toimialoille, vaikutus kokonaiskysyntään ja kerrannaisvaikutukset).
Luentomateriaalit jaettiin seminaarin osallistujille tulostettuina, osa materiaaleista on luettavissa myös materiaaleja-sivulla.

Luontohoiva-hankkeessa mukana olleita yrittäjiä oli esittelemässä kehittämiään luontolähtöisiä palvelutuotteita. Paikalla palvelujaan esittelivät Maatila Lenius Mikkelistä, Islanninhevostalli Aurinkolaukka ja Kuivaharjun maitotila Punkaharjulta sekä ohjelmapalveluyritys Kuusenkuiske Pertunmaalta.

Lisäksi tilaisuudessa julkistettiin hankkeessa kirjoitettu opas ”Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut – opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen”. Opas jaettiin kaikille seminaariin osallistuneille. Oppaan saatavuutta voi kysellä Teija Skytältä teija.skytta@mamk.fi

Teija Skytän haastattelun voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit


Kuvia Luontohoiva -hankkeen kevätjuhlista (10.6.2014):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.322535841236993.1073741873.151682061655706&type=1&l=b1d1759d89

Video
Luontohoiva -hankkeen kevätjuhlista (10.6.2014):
http://youtu.be/QzN44uoisMQ

Lisätiedot:
Luontohoiva – hanke, projektipäällikkö Teija Skyttä, 050 568 8897, teija.skytta@mamk.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti