torstai 31. lokakuuta 2013

Ohjelmakauden vaihdos EU:n maaseuturahastossaEU:n maaseuturahaston ohjelmakausi vaihtuu. Uusi ohjelmakausi 2014-2020 pyritään saamaan käyntiin ilman merkittäviä rahoitusjärjestelmien katkoksia, joskin vuosi 2014 tulee olemaan monilta osin siirtymävuosi. EU:n osarahoitteisia tukia voidaan myöntää ELY-keskuksissa vasta, kun niitä koskevat asetukset ja Mavin tietojenkäsittelyjärjestelmä ovat valmistuneet ja saatu käyttöön.

Etelä-Savon ELY-keskus on laatinut yhteistyössä alueen maaseudun kehittäjätahojen ja asukkaiden kanssa Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman vuosille 2014-2020. Suunnitelma perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja kattaa EU:n maaseuturahaston käytön Etelä-Savon alueella. Se on luonnosvaiheessa ja valmistuu vuonna 2014, kun valtakunnallinen maaseudun kehittämisohjelma on valmis ja alueelliset rahoituskehykset päätetty.

Suunnitelma löytyy Etelä-Savon ELY-keskuksen sivuilta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-kehittaminen sekä maaseudun
viestintähankkeen www.maaseutukuriiri.fi sivuilta.


Maa- ja puutarhatalouden investointituet
·         Maa- ja puutarhatalouden investointitukien viimeinen hakukierros oli syksyllä ja päätökset pyritään tekemään joulukuun alkuun mennessä. EU:n osarahoitteisten maatilainvestointien tulee valmistua 28.2.2015 mennessä. Tuen viimeisen erän maksuhakemus tulee toimittaa kaksi kuukautta viimeisestä toteutuspäivämäärästä ja viimeistään 30.4.2015 mennessä ELY-keskukseen.

·         Nuorten viljelijöiden aloitustukiin sekä em. tukiin tarvittavan elinkeinosuunnitelman laatimiseen on jatkuva haku.

Maatalouden investointien ja aloitustukien rahoitus tulee jatkumaan vuonna 2014 kansallisin varoin ja oletettavasti vanhan ohjelman mukaisin säännöin. Siirtymäajan investointitukia koskeva asetus valmistunee kuluvan vuoden lopulla. Siitä tiedotetaan alan lehdissä, ELY-keskuksen sivuilla sekä www.Mavi.fi –sivuilla.

Lisätietoja ELY-keskuksessa antavat Hannu Korhonen, p. 029 502 4054 ja
Heikki Tossavainen, p. 029 502 4097.

Yritystuet
·         Käynnistystuki aloittaville ja laajentaville yrityksille ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen
·         Investointituki muuta yritystoimintaa aloittavalle maatilalle, maaseudun mikroyrityksille ja ensiasteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille
·         Kehittämistuki em. yrityksille ulkopuolisen osaamisen ja asiantuntemuksen hankkimiseen 

Maaseudun yritystuissa on jatkuva haku kuluvan vuoden loppuun. Hakemuksia otetaan vastaan, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että varat eivät riitä vuoden loppuun saakka, jos myöntövaltuutta ei saada Etelä-Savoon lisää. Yrityshankkeiden tulee olla valmiita 31.12.2014. Yritystuen viimeistä maksatuserää tulee hakea neljän kuukauden aikana hankkeen toteutusajan päättymisestä.
Uudessa maaseutuohjelmassa on edelleen mahdollisuus hakea investointi- ja kehittämistukea. Käynnistystuki jää valikoimasta pois. Uutena tukimuotona tullee mukaan yrityksen perustamistuki ja pieniin innovatiivisiin kokeiluihin myönnettävä kehittämistuki.
Lisätietoja ELY-keskuksessa antavat Outi Kaihola, p. 029 502 4047 ja Jukka Kotro, p. 029 502 4057.

Maaseudun hanketuet
Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamista maaseudun kehittämishankkeista yli 20 kpl jatkuu vielä vuoden 2014 loppuun. Alueen elinkeinojen kehittämisen kannalta on tärkeää, että maaseudun yrittäjät, viljelijät ja muut toimijat osallistuvat aktiivisesti hankkeiden toimintaan. Koulutusta ja tiedotusta on tarjolla monipuolisesti mm. maatalouden eri tuotantosuuntiin sekä tuki- ja ympäristöasioihin, sähköisten palveluiden käyttöön, metsäenergian edistämiseen, matkailun kehittämiseen sekä maaseudun nuorten toimintaan.

Hankerahoituksessa tuensaajina ovat yhteisöt ja säätiöt. Hankehakemuksia otetaan edelleen vastaan, mutta näyttää siltä, että myönnettävissä olevat varat eivät riitä vuoden loppuun saakka, ellei saada lisää myöntövaltuutta. Hankkeiden toteutusajat päättyvät 31.12.2014 ja hanketoimijoiden tulee hakea loppumaksatusta neljän kuukauden aikana hankkeen toteutusajan päättymisestä.

Hanketoiminnan tyypittelyä on pyritty uudessa ohjelmassa yksinkertaistamaan. Rahoitettavia toimenpiteitä ovat edelleen maatilojen, maaseudun muiden yritysten kehittäminen sekä viljelijöiden, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien kouluttaminen ja tiedonvälitys. Rahoitusta on mahdollisuus saada myös maaseudun yritysten ja asukkaiden elinolosuhteiden ja saavutettavuuden parantamiseen. Maaseudun elinvoimaisuutta pyritään vahvistamaan myös tukemalla yleishyödyllisiä investointeja.

Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittaman viestintähankkeen www.maaseutukuriiri.fi
sivuilta löytyy lisää ajankohtaista tietoa maaseudun kehittämisestä ja hanketoiminnasta.
Eteläsavolaisia viljelijöitä ja maaseudun yrittäjiä koskevat tilaisuudet löytyvät viestintähankkeen sekä Tukipilari –hankkeen tapahtumakalentereista: www.maaseutukuriiri.fi/kalenteri ja www.tukipilarihanketiedottaa.fi/kalenteri.html.

Lisätietoja ELY-keskuksessa antavat Jukka Kotro, p. 029 502 4057 ja Ossi Tuuliainen, p. 029 502 4098.

Ympäristötuet
Luomusopimuksia koskevat hakemukset päätetään ELY-keskuksessa marraskuun alkuun mennessä ja lisäalahakemukset näihin vuoden 2013 loppuun mennessä. Myös perinnebiotooppien hoitoa, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistä, alkuperäisrotujen kasvattamista, lietelannansijoittamista peltoon ym. erityistukisopimushakemuksia koskevat päätökset pyritään tekemään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Vuoden 2014 osalta ei ole vielä päätöksiä, missä laajuudessa maatalouden ympäristötuen sitoumuksia ja sopimuksia voidaan hakea. Mahdollisesti päättyviä sitoumuksia ja sopimuksia jatketaan yhdellä vuodella vanhoilla säännöillä. Kokonaan uusia sopimuksia voitaneen tehdä vain luomuun ja ympäristöinvestointien jälkeisiin hoitosopimushakemuksiin.

Lisätietoja ELY-keskuksessa antavat Ossi Tuuliainen, p. 029 502 4098; Marja Pulkkinen, p. 029 502 4073 (luomu) ja Hillevi Teittinen, p. 029 502 4135 (muut erityistuet).

Leader-toimintaryhmät Etelä-Savossa
Piällysmies ry, Puistokatu 1, 57100 Savonlinna, tj. Teppo Leppänen, 050 558 0636.
Rajupusu Leader ry, Juvantie 2, 51900 Juva, tj. Ilpo Lehtinen, p. 040 715 7189.
Veej’jakaja ry, Juvantie 26, 50170 Mikkeli, tj. Anssi Gynther, p. 044 0155 222.

Toimintaryhmien kautta rahoitetaan maataloutta lukuun ottamatta useimpia edellä mainittuja toimenpiteitä. Kaikki kolme toimintaryhmää ovat laatineet alueensa maaseudun kehittämisstrategian ja aikovat jatkaa toimintaansa uudella ohjelmakaudella.

Lisätietoja ELY-keskuskessa antaa Kaija Siikavirta, p. 029 502 4087.

Lisätietoja edellä mainituista rahoituksista on saatavissa Mavin sivuilta www.mavi.fi kohdasta Maaseudun rahoitus tai suoraan seuraavasta linkistä http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus.html sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen sivulta www.ely-keskus.fi/etela-savo.

ELY -keskus edistää maaseudun elinkeinojen kehittämistä tukemalla maatilojen ja muiden maaseutuyritysten investointeja sekä maaseudun kehittämishankkeita.
 

 Etelä-Savon ELY-keskus
 Puh. 029 502 4000
Jääkärinkatu 14, 50101 MIKKELI

 
torstai 24. lokakuuta 2013

Blogia ja ajatuksia talven lähestyessäTsekkasin juuri Rajupusu Leaderin toiminnanjohtajan hakuilmoitusvedokset. Näyttivät olevan kunnossa ja julkaisua vailla. Aika harva varmaankin pääsee muotoilemaan oman työpaikkansa hakuilmoitusta. Ilmoitukseen kirjattujen vaatimusten ja odotusten lista vaikutti aika kunnioitettavalta ja mietinkin, että uskaltautuisinko lainkaan hakemaan omaa työpaikkaani tuon ilmoituksen perusteella.

Ilmoituksen ohjeet tulivat toki hallitukseltamme ja minun osuuteni oli lähinnä tekninen muotoilu. Teknistä kirjoitustyötä tehdessäni mietiskelin näissä hommissa kuluneita vuosia - yhteensä reilua kuutta vuotta. Sanalla reilu on tässä tapauksessa sekä määrää, että meininkiä kuvaava kaksoismerkitys. Määrästä voisi sanoa, että aikaa on mennyt reilusti, töitä on ollut reilusti, ihmisiä, tapaamisia, ideoita ja ajatuksia on ollut reilusti ja byrokratiaakin aika reilusti. Meininkipuolella lista on vielä pidempi: alueen asukkaat, kollegat, yhteistyökumppanit, rahoittajat, yhteisöt ja leaderhallitus  ovat suhtautuneet reilusti, vaikkei asioista aina olla oltukaan yhtä mieltä. Olen kuuden vuoden aikana saanut huomata, että Rajupusu Leaderiin on luotettu ja toiminnallemme on annettu tilaa ja mahdollisuuksia kehittyä. Kiitos siitä.

Kirjoittaminen tekee näköjään kaihoisaksi, mutta haitanneeko tuo. Tiedän jo etukäteen mitä aikanaan maaliskuussa tulen tästä työstä eniten kaipaamaan. Tulen kaipaamaan ihmisiä, kaikkia verrattomia työtovereitani ja yhteistyökumppaneita. Tulen kaipaamaan hienoja ihmisiä, jotka kantavat huolta ja vastuuta oman elinympäristönsä ja toimeentulonsa kehittämisestä. Näiden ihmisten kanssa olen saanut asioida ja toimia jokaisena työpäivänä kehittämis- ja yritysasioiden merkeissä tai istumalla hallituksen kokouksessa, seutuypp:ssä ja niin monessa monessa asiassa. Lähes aina olen saanut asioida myönteisissä asioissa ja ilmapiirissä. Kiitos siitäkin.

En tohdi kirjoittaa enempää, käy pian niin, että vedän nuo hakuilmoitukset pois ja päätän hakea tätä (ehkä maailman hienointa) hommaa uudelleen. Katsokaa viikonlopun lehdistä miten kävi. Jos siellä on ilmoituksia niin tähän hommaan kannattaa hakea.


Rajupusu Leader ry
Ilpo Lehtinen
toiminnanjohtaja
040 715 7189