maanantai 6. kesäkuuta 2016

Hankekoordinaattorin lokikirjamerkintöjä KULTRINKI –HANKE NAVIGOI UUSILLE REITEILLE


24.5.2016

Aurinkoinen sää,+20 °C, suotuisa myötätuuli
Kippari Riitta, Kolomosen miehistö Ronja, Maarit, Mervi

10:00                  Järjestötalo Kolomonen/Savonlinna - Kerimäen kautta –
11:00                  Savonrannan vierasvenesatama, 57 km henkilöautoillen
Tarjoilupisteen valmistelu
12:30                  Kokoontuminen Päivärinteen vanhainkodilla/asukkaat ja henkilökunta, vapaa-ajanohjaaja Maija, yläkoulu, vapaaehtoistyöntekijät, siirtyminen yhdessä kävellen vierasvenesatamaan
12:45                  Rantaongintaa Savonrannan Urheilukalastajien opastuksella, Kolomosen miehistön makkara/mehu/kahvi/pulla tarjoilu grillikatoksella
14:15                  Paluu takaisin kävellen Päivärinteen vanhainkodille
14:30                  Rantaongintapaikan siistiminen
15:00                  Savonrannan vierasvenesatama -16:00 Järjestötalo Kolomonen,
57 km henkilöautoillen
Onnistunut päivä, tyytyväinen mieli.

Mitä yhteistä on navigoinnilla ja hanketyöskentelyllä? Entä kipparilla ja hankekoordinaattorilla? Paljonkin.

Navigoinnillahan perinteisesti tarkoitetaan suunnistamista vesillä. Siihen liittyy mm. reitin suunnittelua, merikorttien tutkimista ja oman paikan selvittämistä eri menetelmillä. Näitä samoja elementtejä voi symbolisesti yhdistää myös hanketyöskentelyyn ja uudenlaisen toiminnan käynnistämiseen. Hankekoordinaattorin vertaus kippariin kohtaa myös monelta osaa. Hankkeen hakuvaiheessa voi olla hyvinkin selkeät ja tarkat suunnitelmat ja tavoitteet - ”reitti” on piirretty hankekartalla alusta loppuun saakka. Matkan varrella joutuu kuitenkin tekemään monia muutoksia näihin ”reitteihin” ja ohjaamaan toimintaa uuteen suuntaan. Työhön liittyy paljon kokeilukulttuuria hyvin käytänteiden löytämiseksi, ihmisten ja toiminnan ohjausta sekä itsenäistä päätöksentekoa.

Viime vuoden marraskuussa käynnistyi Savonlinnan Seudun Kolomosen hallinnoima KultRinki kulttuuri- ja liikuntaluotsihanke, joka perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmä ovat Piällysmies Leader ry:n alueella Heinäveden, Enonkosken, Savonrannan, Kerimäen, Punkaharjun sekä Savonlinnan maaseutualueiden asukkaat, jotka omaavat vahvuuksia joko kulttuuri tai liikunta-aloilta, kokevat toiminnan omakseen ja haluavat toimia luotseina. Luotsipalvelua puolestaan tarjotaan varsinkin hankealueen erityistukea tarvitseville ja ikääntyneille. Resurssien ja paikallisten tarpeiden mukaan luotsitoimintaa tarjotaan myös muillekin asukkaille.

Keskeistä luotsitoiminnan toteutuksessa on jalkautuminen ihmisten arkielämään ja sitä kautta löytää hankkeen vaikutusalueelle sopivat käytänteet. Päätehtävänä vapaaehtoisilla kulttuuri- ja liikuntaluotseilla on tutustuttaa luotsattavia kulttuuri- ja liikuntakohteisiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan alueen monipuolista näiden alojen tarjontaa. Luotsi voi toimia vertaisena tai opastavana kanssakulkijana esimerkiksi museossa, konsertissa, näyttelyssä, teatterissa, elokuvissa, uimahallissa, kuntosalilla tai lenkkipolulla. Luotsitoiminnassa on oleellista tuoda paikalliset vahvuudet ja palvelut asukkaiden tietoisuuteen ”lähellä on enemmän” -periaatteella. Toiminnassa voi hyödyntää seudun rikasta luontoympäristöä esimerkiksi marjastus-, sienestys- ja kalastusretkillä. KultRinki -hankkeen vaikutusalueen lisäksi voidaan hyödyntää koko Savonlinnan seudun palveluja mm. järjestämällä yhteiskyydityksiä erilaisiin tapahtumiin.


KultRinki –hanke on toiminut nyt reilut puoli vuotta, jonka aikana olen kiertänyt pitämässä hankealueella lukuisia infotilaisuuksia, pitänyt kulttuuri- ja liikuntaluotsikoulutuksen, toiminut ns. välvouhkana eri tilaisuuksissa, tapahtumissa ja uudenlaisten toimintojen käynnistämisissä sekä solminut kulttuuri- ja liikuntakumppanuuksia eri yhteistyötahojen kanssa. Jokaisessa infotilaisuudessa olen painottanut kansalaislähtöisyyttä ja paikallisten mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankealueen asukkailta tulleet omat, hyvät ideat on viety yhdessä jatkojalostukseen.


Olen kokoamassa parhaillaan ensimmäistä väliraporttia, johon olen kirjannut tärkeitä havaintoja matkan varrelta. Uudenlaisen toiminnan, tässä tapauksessa uudenlaisen vapaaehtoistoimintamuodon käynnistäminen vaatii lukuisia jalkautumisia. Lisäksi yhdessä tekeminen esimerkiksi tapahtumien kautta on loistava tapa tehdä hankkeen toimintaa tutuksi. Kynnys osallistua itse vapaaehtoistyöhönkin voi tätä kautta madaltua. Havainnollinen hankekoordinaattorin lokikirjamerkintä tekstin alussa on yksi hyvä esimerkki juuri tällaisesta jalkautumisesta ja yhdessä tekemisestä. Mukana oli usea KultRinki –hankkeen yhteistyötaho ja paikallinen vapaaehtoistoimija. Tällä kertaa emme lähteneet merta edemmäs kalaan vaan toteutimme yhteisen ulkoilupäivän lähiympäristössä parin sadan metrin päässä lähtöpaikasta.

LÄHELLÄ ON ENEMMÄN!


Savonlinnassa 1.6.2016
Riitta Kärkkäinen
KultRinki hankekoordinaattori
Linkki:
www.kolomonen.net/kulttuuri-ja-liikuntaluotsihanke/

Riitta Kärkkäisen haastattelun voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:

http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Maaseutukuriirin kuvaaman videon teemapäivästä voi katsoa Maaseutukuriirin YouTube -kanavasta:
https://youtu.be/p_tkmoBlwn8

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori
Riitta Kärkkäinen, KultRinki kulttuuri-ja liikuntaluotsihanke, riitta.karkkainen@verkkosaari.net, 044 571 5932

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti