tiistai 29. tammikuuta 2013

Maaseudun kehittämissuunnitelman arviointiMaaseudun kehittämissuunnitelman 2007-2013 toteuttamisen arviointi alkaa


Etelä-Savon ELY-keskus teettää ulkopuolisen arvioinnin käynnissä olevan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2007–2013 toteutuksesta. Tavoitteena on, että arvioinnin tulosten perusteella voidaan tarvittaessa täsmentää ohjelman toteutusta sekä valmistautua EU:n ohjelmakauden 2014–2020 haasteisiin uuden alueellisen kehittämissuunnitelman laadinnassa. Nykyisen ohjelman toteutuksessa saadut hyvät käytännöt ja hankeideat tulee tunnistaa ja siirtää uuden ohjelman perustaksi

Arvioinnissa pyritään selvittämään kehittämissuunnitelman toteutumisen vastaavuus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimenpiteiden vaikuttavuus suhteessa asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi selvitetään kehittämissuunnitelman toimeenpanon ja hallinnoinnin tuloksellisuus ja laatu sekä arvioidaan kehittämissuunnitelman toteutusta suhteessa tulevaan ohjelmakauteen. Alustavan aikataulun mukaisesti arviointi valmistuu huhtikuun loppuun mennessä, jolloin siitä julkaistaan yhteenvetoraportti.

Arvioinnista järjestettiin vuodenvaihteessa tarjouskilpailu, johon osallistui yhdeksän arvioitsijatahoa. Valintakriteereinä painotettiin hinnan lisäksi arvioijan pätevyyttä ja kokemusta maaseudun kehittämisohjelmien arvioinneista. Tiukan tarjouskisan voitti Suomen Aluetutkimus FAR partnerinsa TK-Evalin kanssa. Suomen Aluetutkimus vastaa muun muassa käynnissä olevan valtakunnallisen maaseudun kehittämisohjelman jatkuvasta arvioinnista. TK-Eval osallistui tulevan maaseudun kehittämisohjelman ennakkoarviointiin ja sillä myös on laaja kokemus maaseutua koskevien ohjelmien arviointityöstä. Arvioijan toimipaikka sijaitsee Sonkajärvellä.

Arviointihanke rahoitetaan maaseudun kehittämisohjelman teknisestä tuesta. Arvioija tekee itsenäisen arvion. Tilaajan eli ELY-keskuksen asettama ohjausryhmä avustaa arvioijaa muun muassa tarvittavan arviointimateriaalin kokoamisessa sekä hyväksyy arvioinnin loppuraportin.

Nykyinen maaseudun kehittämisohjelmakausi on päättymässä ja viimeiset tukipäätökset tulee tehdä tämän vuoden aikana. Investointien ja hankkeiden toteutus voi jatkua vuoden 2014 loppuun, mutta loppumaksatukset tulee pääsääntöisesti tehdä viimeistään keväällä 2015. Tosin koko EU:ta koskevien rahoitusratkaisuiden ja lainsäädännön viivästyessä ohjelman alkamisen on epäilty lykkäytyvän vuodella. Toistaiseksi uuteen rahoituskauteen valmistautuminen jatkuu kuitenkin Suomessa aiempien suunnitelmien mukaan kaikilta niiltä osin kuin se on mahdollista.

Linkki:
Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (pdf)

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4074, maija.puurunen@ely-keskus.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti