torstai 14. helmikuuta 2013

ELY-keskuksessa siirrytään sähköiseen asiointiinEtelä-Savossa maataloustukia haetaan vain vähän sähköisesti


Sähköisten tukihakemusten osuus maataloustukihakemuksista on jäänyt verraten pieneksi viime vuosina Etelä-Savossa.  Vuonna 2012 sähköisen tukihakemuksen jätti Etelä-Savossa vain 30 % maatalouden tuen hakijoista, kun Pohjois-Savossa vastaava osuus oli 64 %. Sähköisen tukihaun helpottamiseksi Etelä-Savon ELY-keskus kartoittaa viljelijäkyselyllä sähköiseen tukihakuun liittyviä ongelmia eri puolilla maakuntaa. ELY-keskus pyrkii edistämään maatalouden sähköistä tuen hakemista myös Maatila ICT-koulutushankkeen avulla.

Maaseutuvirasto (Mavi) otti käyttöön sähköisen tukihaun koko maassa vuonna 2009. Sitä ennen sähköistä tukihakua kokeiltiin useissa kunnissa Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Alussa vain muutamia peltoalatukia voitiin hakea sähköisesti, mutta nykyisin lähes kaikki viljelijätuet ovat sähköisesti haettavissa. Tukihakemuksensa sähköisenä jättäneiden osuus on kasvanut vuosittain runsaalla kymmenellä prosenttiyksiköllä, ja vuonna 2012 osuus hakemuksista oli keskimäärin 43 %.

Viljelijätukien haun lisäksi myös ympäristötuki- ja lfa-sitoumukset voidaan tehdä sähköisesti. Karttaliittymä mahdollistaa myös peruslohkojen lisäykset, poistot ja muutokset. Kansallisten kotieläintukien ennakot ja uuhipalkkiot voidaan myös hakea sähköisesti. Paperilomakkeet lähetetään edelleenkin kaikille tiloille, ellei viljelijä ole edellisessä haussa ilmoittanut luopuvansa tukipaperien pyörityksestä.

Sähköisen asioinnin edistäminen on kaikkien maatalousalalla toimivien yhteinen haaste.  Siirryttäessä paperiversioista sähköisiin hakemuksiin ovat avainasemassa kuntien maaseutuviranomaiset ja maatalouden neuvontajärjestö viljelijöitä avustavina tahoina. Tukihakemusten sähköinen muoto mahdollistaa paremmin maatalouden tukipalvelujen kehittämisen, ja se alentaa tukihallinnon kustannuksia.

Sähköisten palveluiden lisääminen edellyttää paitsi toimivia tietoliikenneyhteyksiä myös aluehallinnon ja ohjaavien viranomaisten laajaa järjestelmäkehittämistä. Haasteellisuudestaan huolimatta tukien hakeminen etenee kokonaisuudessaan kohti sähköisiä palveluita.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4074, maija.puurunen@ely-keskus.fi

Kuvaaja: Martina Motzbäuchel, maaseutuvirasto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti