maanantai 2. syyskuuta 2013

Mikkeli yllättää muuttajan myönteisesti – monella Mikkeliin muuttaneella odotukset ylittyvät
Moni Mikkeliin muuttanut yllättyy positiivisesti. Tuoreen selvityksen mukaan turvallisuus, rauhallisuus, luonnonläheisyys ja hyvät palvelut keräävät kiitosta Mikkeliin muuttaneilta.


Vastaajien mielestä kaupunkikeskustan uudistuminen heijastuu koko kaupungin elinvoimaan. Palveluiden koetaan parantuneen aiemmasta. Harrastusmahdollisuuksia on yllättävänkin paljon tarjolla niin aikuisille kuin lapsille. Vaikka selvitykseen haastateltujen määrä on pieni, ne osoittavat Mikkelillä olevan monia vahvuuksia uusien asukkaiden hankkimista ajatellen.  Selkeä kritiikin kohde on kaupungin sisäänpäinlämpiävyys.

Selvityksessä tarkasteltiin muuttoon johtaneiden syiden lisäksi Mikkelin muuttoliikennettä määrällisesti ja laadullisesti.  Lukuihin yhdistettiin myös Ristiina ja Suomenniemi. Alueen väkiluku on vähentynyt 830 henkilöllä vuosina 2000 – 2013. Mikkeli on saanut kuitenkin muuttovoittoa maan sisältä vuosina 2009 ja 2011. Vuosi 2012 oli kaupungille erinomainen maassamuuton ja siirtolaisuuden osalta.

Mikkeliin muutetaan lähinnä kolmelta suunnalta: Etelä-Savon muista kunnista, pääkaupunkiseudulta ja naapurimaakuntien keskuskaupungeista, Joensuusta ja Jyväskylästä. Kunnittain tarkasteltuna eniten Mikkeliin muutettiin Helsingistä, jopa enemmän kuin Mikkelin oman seutukunnan sisältä.

Rakennetarkastelu osoittaa, että Mikkeli kuten monet muutkin maakuntakeskuskaupungit saa muuttovoittoa työttömistä. Toisaalta Mikkelissä työllisten muuttotappiot ovat hieman alentuneet 2000-luvun aikana. Ikäryhmittäin tarkasteltuna Mikkelin erityispiirre on muuttovoiton keskittyminen yli 35-44-vuotiaisiin. Mikkeli saa muuttovoittoa erityisesti yli 42 000 euroa vuodessa ansaitsevista. Poismuutto puolestaan painottuu 15-24-vuotiaisiin ja 25-29-vuotiaisiin.

- Selvitys osoittaa, että Mikkelin pitää panostaa omien vahvuuksiensa esille nostamiseen ja
viestintään. Nyt meille asukkaille itsestään selvät asiat – luonto, hyvät harrastusmahdollisuudet, laaja työpaikkarakenne – eivät hahmotu riittävästi potentiaalisille muuttajille. Monissa selvityksissä on osoitettu, että edes sijaintiamme ei tiedetä. Luullaan, että olemme paljon kauempana esimerkiksi pääkaupunkiseudusta, toteaa Mikkelin kaupunkimarkkinointia johtava kehitysjohtaja Soile Kuitunen.

Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Korhonen korostavat, että työpaikkojen synnyttämiseen pitää panostaa. Kaupungin tavoitteena on saada 500 työpaikkaa lisää vuoteen 2016 mennessä. Erityisesti nuorten ja lapsiperheiden poismuuttoa ehkäistään avoimilla työpaikoilla ja hyvillä palveluilla.

- Täällä opiskelevat ovat yllättävänkin halukkaita jäämään, jos löytyy töitä, tähdentää Mikkelin ammattikorkeakoulun vararehtori Kalevi Niemi.

Mikkelissä on hyvä edellytykset opiskella.

- Monipuolinen yliopistokoulutus ja laaja-alainen kurssi- ja koulutuskokonaisuuksien tarjonta ovat selvä vetovoimatekijä. Näitä on kehitettävä lisää Mikkelissä, jatkaa yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen.

Opiskelupaikkakunnalle on helppo asettua pysyvämminkin.

- Toisen asteen opintoihin tullaan ensisijaisesti omalta alueelta, jolloin sitoutuminen tänne on jo lähtökohtaisesti ehkä vahvempaa kuin muualta tulleilla, korostaa Esedun varatoimitusjohtaja Arja-Leena Saastamoinen.

- Meidän pitää kehittää myös joustavia aikuiskoulutusmahdollisuuksia tänne muuttaville, hän jatkaa.

Aktiivista muuttajarekrytointia toteutetaan osana elokuussa käynnistynyttä SOLMU-hanketta. Myös kaupungin ja seudun yleistä mielikuvamarkkinointia jatketaan väärien mielikuvien korjaamiseksi ja alueen vahvuuksien esille nostamiseksi. Työpaikkojen lisäämisessä kaupungin kehitysyhtiöillä on avainrooli. Kaupungin tavoitteena on 250 hengen muuttovoitto vuodelle 2013.

Tutkimus kokonaisuudessaan: www.mikkeli.fi > linkki etusivulta (pdf)


Lisätietoja: 
kehitysjohtaja Soile Kuitunen, puh. 044 794 2010
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen, puh. 040 129 4370
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Korhonen, puh. 044 794 2206

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti