tiistai 10. joulukuuta 2013

Rajupusu Leader ohjelman tilannekatsaus 30.9.2013 mennessä

Rajupusu Leader -kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt hankkeiden ja rahoituksen määrällä mitattuna kehittämissuunnitelman mukaisesti. Pienimuotoisen, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille suunnatun kyselyn perusteella kehittämisohjelman toteuttaminen on onnistunut hyvin. Heikoimmin on onnistuttu kansainvälisyyteen ja nuoriin kohdistuvien toimenpiteiden aktivoinnissa ja rahoituksessa. Kyselyn perusteella myös Rajupusu Leader ry:n toiminnan arvioitiin onnistuneen melko hyvin. 

1.    Kokonaisrahoitus

Kaikkiaan Rajupusu Leader -ohjelman rahoitustukea on 30.9.2013 mennessä puollettu n. 3,97 milj. € yhteensä 190 hankkeeseen (näistä 36 kpl on ns. koordinaatioalahankkeita), joista 78 kappaletta on yritystukia ja loput ovat olleet yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ja yleishyödyllisiä investointeja. Vuodelle 2013 on vielä käytettävissä yhteensä n. 40 000 € rahoitustukea. Kuluvan ohjelmakauden viimeiset rahoituspäätökset tulee tehdä ennen vuoden 2013 päättymistä. Ohessa on taulukoiden avulla esitetty rahoitustukien käyttö vuoden 2013 syyskuun loppuun mennessä.
2.    Rahoitustuet kunnittain

Kunnittain rahoitustuet ovat jakautuneet melko tasaisesti asukasluvun ja rahoitusosuuksien suhteessa. Merkittävin osuus rahoituksesta on kohdistunut koko aluetta palveleviin kehittämishankkeisiin.

Leadertoiminnan hallintoon käytettävä rahoitus tullee olemaan kuluvalla ohjelmakaudella yhteensä 745 000 €. Kyseisen rahoituksen turvin pystytään huolehtimaan asiakaspalvelusta ja mm. maksatuksista vuoden 2014 aikana. Rajupusu Leader ry:n hallinnon rahoitusosuus rahoituskehyksestä on ilmeisesti Suomen Leaderryhmien pienin

Koko aluetta koskevia hankkeita ovat toimintarahan lisäksi mm. Etelä-Savon liikunta ry:n ja Pro Agria Etelä-Savo ry:n sekä Rajupusu Leader ry:n toteuttamat hankkeet. Hankkeet on esitelty jäljempänä.


3.    Yritysrahoitus

Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa tehtyjen linjausten ja Leadertoimintatavan mukaisesti Rajupusu Leader yritysrahoitus on kohdistunut pääasiassa alkavien ja paikallista palvelua tuottavien yritysten pienehköihin hankkeisiin. Niinpä keskimääräinen yritystuki onkin melko pieni n. 8 000 €/hanke.

4.    Kuntien rahoitusosuudet

Kuntien rahoitusosuudet ovat toteutuneet oheisen taulukon mukaisesti. Rahoitusosuuden perusteena on vuodenvaihteen 2005/2006 asukasluvun mukainen jako-osuus. Yhteensä kuntarahoitusta on laskutettu 731 832 €.


5.    Kehittämisohjelmaan liittyvä ja Rajupusu Leader ry:n muu toiminta

Rajupusu Leader -kehittämisohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi Leaderyhdistys on rahoitustoiminnan ohessa tehnyt myös muita alueen maaseudun ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Yhdessä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa on toteutettu yrityksille ja yrittäjille suunnattuja pienimuotoisia koulutuksia mm. sosiaaliseen mediaan ja Venäjän kauppaan liittyen.

Yhdistys on toteuttanut ja parhaillaan toteuttaa kehittämishankkeita, joita rahoitetaan leaderohjelmasta, mutta myös Ely-keskuksen rahoituksella Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

Toteuttuja ja meneillään leaderrahoituksella toteutettavia ”oman tuotannon” hankkeita:

  • 5 kpl koordinaatiohankeita joissa toteutetaan yhteensä 31 kpl kylien pienimuotoisia investointihankkeita ja 5 kpl pieniä kehittämishankkeita.
  • Suomi-Tsekki kansainvälinen Hyötyä ja Hupia Metsästä -hanke
  • Suomi-Liettua kansainvälinen n Amazing Countryside - nuorisohanke
  • Rajupusu-Ilme – hanke, alueellinen markkinointihanke
  • Venäläiset asiakkaina elinkeinojen kehittämishanke
  • JURASU- matkailun kehittämissuunnitelma (ELY-rahoitus)
  • Melontareittiselvitys
  • Rajupusu Leader ry on 1.7.2012 alkaen vastannut myös Itä-Suomen kalatalous Leaderin hallinnoista ja kehittämisohjelman ”Jottei tiputtas Venneestä” toteuttamisesta.

 

Kalatalouteen liittyvät ”oman tuotannon hankkeet”

  • Verkot Vetehen aktivointihanke
  • Saimaan hylkeelle turvallisten pyydysten kehittämishanke

29.11.2013 Ilpo Lehtinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti