torstai 5. joulukuuta 2013

Nuorisoleader- nuoret nuorten asiallaRajupusu Leader ry:n Amazing countryside -hanke on nyt puolivälissä ja Liettuan nuorisovaihdon ensimmäinen osuus on takana. Liettua-yhteistyön osalta eletään nyt syksyllä hiljaisempaa aikaa, sillä nuorisovaihdon toinen osuus toteutuu vasta kesällä 2014. Kansainvälisen leirin järjestelyjen ohella on jäänyt aikaa valmistella toista kokonaisuutta, joka tukee hankkeen tavoitteita.

Nuorisoleader on vasta alkutekijöissään. Sen taustalla on tavoite, että nuoret saataisiin nykyistä vahvemmin mukaan leader-toimintaan ja myös päättämään asioista. Alustavien suunnitelmien mukaan nuorilla olisi oma raati, alueellinen vaikuttajaryhmä, joka jakaisi vuosittain avustuksia nuorten projekteille. Avustettavat projektit voisivat olla esimerkiksi harrastusryhmien perustamiseen liittyviä, tapahtuma-avustuksia, laite-/kalustohankintoja jne. Rahoitus nuorisoleader-ohjelmalle haettaisiin yksityisiltä toimijoilta.

Nuorten kanssa tai nuorille projekteja toteuttanut tietää, että moni aikuisten mielestä hyvä idea tyssää tai kuihtuu nuorten laimeaan vastaanottoon. Kuihtuneista projekteista ei voi mielestäni syyttää nuoria. Kysymys on siitä, kuinka ideat esitellään nuorille, ja pääsevätkö he itse vaikuttamaan projektien syntyyn ja kulkuun. Liian moni nuorisoprojekti viedään nuorten nenän eteen jo valmiiksi pureskeltuna projektisuunnitelmana. Monissa tapauksissa hedelmällisempää voisi olla, jos nuoret olisivat mukana jo ideointivaiheessa. Tämän takia nuoret halutaan mukaan myös nuorisoleaderin suunnitteluun jo alkuvaiheessa, jotta nähdään onko ideasta lentokelpoiseksi.

Viimeisen parin viikon aikana olen vieraillut Rajupusu-alueen kuntien nuorisovaltuustoissa ja ollut yhteydessä kuntien nuorisotyöntekijöihin. Olen myös kysellyt mielipiteitä nuorisoleaderin alustavaan suunnitelmaan alueen nuorisojärjestöiltä, seurakuntien nuorisotyöntekijöiltä ja Rajupusu Leaderin yhteistyötahoilta. Nuorisovaltuustoissa vastaanotto oli pääosin positiivinen. Useimmat nuoret tuntuivat näkevän nuorisoleaderissa konkreettista hyötyä ja lisää resursseja esimerkiksi tapahtumien ja kerhotoiminnan järjestämiseen. Nuoret epäilivät hieman sitä, kuinka saadaan viesti menemään perille kaikille nuorille ja painottivat tiedottamisen ja markkinoinnin merkitystä. Tiedottamisen pitäisi myös olla nuorille sopivassa muodossa ja ohjelman markkinoinnin nuoriin vetoavaa. Nuoret toivoivat selkeyttä ja helppoutta nuorisoleader-ohjelmalta, jotta kaikkien olisi helppo hakea avustusta ilman monimutkaisia hakumenettelyjä ja paperisotaa. Nuorisotyöntekijät korostivat, että nuorisoleader kannattaa jotenkin järkevästi yhdistää nuorisovaltuustojen toimintaan siten että toiminnot tukisivat toisiaan.

Kaikki huomiot olivat erinomaisia ja otetaan huomioon suunniteltaessa jatkoa. Jatkosuunnitteluun on koottu 10 nuoren ryhmä, jossa on mukana nuoria kaikista kunnista (Joroinen, Juva, Sulkava ja Rantasalmi). Valmisteluryhmän kanssa mietitään, millaisena nuorisoleader kannattaa toteuttaa. Nuorten käsissä nuorille tarkoitettu projekti-idea voi elää ja kehittyä, jos ideassa on potentiaalia. Katsotaan kuinka käy!


Vilja Kianto
Amazing countryside -hankkeen projektipäällikkö


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti