maanantai 16. kesäkuuta 2014

Maaseutu kohtaa megatrendit: uusia ihmisiä, ilmiöitä ja innovaatioita!Megatrendeillä tarkoitetaan kehityksen suuria aaltoja, ilmiökokonaisuuksia, joilla katsotaan olevan selkeä kehityssuunta. Ne muodostuvat useista ilmiöistä ja trendeistä. Alueiden kehitykseen vaikuttavia megatrendejä ovat muun muassa teknologian kehitys, talouden globalisaatio, ilmastonmuutos, luonnonvarojen niukkeneminen, väestön ikääntyminen sekä yksilöllistymiskehitys.

Megatrendien avulla voidaan luodata tulevaisuutta ja tarkastella toimintaympäristön muutoksia mahdollisuuksineen mutta myös ongelmineen ja haasteineen.

Tietoverkot vapauttavat työn ajasta ja paikasta
Teknologian kehitys ja digitalisoituva maailma muuttavat talouden rakenteita. Työ ja talous organisoituvat tulevaisuudessa globaaliksi, verkostomaiseksi ja ajasta ja paikasta riippumattomaksi toiminnaksi. Kun työtä tehdään verkon välityksellä, mahdollistuu yritystoiminta myös keskusten ulkopuolella muillakin kuin alkutuotannon toimialoilla. Talouden rakennemuutos vie työpaikkoja perinteisiltä toimialoilta, mutta sen myötä syntyy myös täysin uutta työtä ja innovaatioita. Tällaisia ovat esimerkiksi puun uudet käyttömahdollisuudet sekä erilaiset luontoon liittyvät hyvinvointipalvelut.

Biotalous ja uusiutuva energia – tulevaisuuden teknologiat
Ennakoidaan, että biotalous on 2020-luvun megatrendi, jolla tavoitellaan vähähiilisyyttä, resurssitehokkuutta sekä fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvalla energialla. Maaseutua ja metsää, Etelä-Savon luontaisia voimavaroja, osataan tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä monipuolisemmin muun muassa bioenergian tuotantoa lisäämällä. Etelä-Savossa ovat tarjolla kaikki hyvän elämän perusedellytykset: puhdasta ilmaa, vettä ja luontoa. Globaalissa mittakaavassa ilmastokysymykset muuttavat ihmisten elinoloja ja ilmenee jopa ilmastopakolaisuutta.

Ikäihmiset, etnomaalaiset ja wlan-agrit – maaseudun uudet tulijat
Väestön ikääntyminen näkyy Etelä-Savossa erityisen voimakkaana, mikä lisää myös ikääntymiseen liittyvien palvelujen kysyntää. Tulevaisuuden maaseudullakin asunee ja vieraillee uudentyyppisiä kuluttajaryhmiä, jotka tekevät yksilöllisiä elämänvalintoja ja kuluttavat heille räätälöityjä uudenlaisia palveluja. Heitä ovat muun muassa etnomaalaiset, jotka etsivät maaseudulta yhteisöllisyyttä ja paikalliskulttuuria sekä wlan-agrit, jotka muuttavat maalle tekemään luovaa työtä verkon välityksellä (ks. lähde Kati Hienonen 2011).
Ennakointityötä tehdään maakunnassa Etelä-Savon Maakuntaliiton, Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä lukuisten muiden toimijoiden yhteistyöllä. Yhdessä ennakoiden voidaan aktiivisesti vaikuttaa tulevaisuuden kehityskulkuihin.

Lisätiedot:
Hanna Kautiainen, Etelä-Savon Maakuntaliitto, suunnittelija (ennakointi), 044 770 0519, hanna.kautiainen@esavo.fi

(LÄHDE: Hienonen, Kati (2011) Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa. Trendianalyysi. Sitran selvityksiä 52)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti