keskiviikko 8. toukokuuta 2013

Young and Rural Entrepreneurship –seminaariYoung and Rural Entrepreneurship –seminaari järjestettiin 18.-19.4. Hirvensalmen Satulinnassa

Mikkelin ammattikorkeakoulun EMMA-hanke on koonnut laajan ja kansainvälisen verkoston toteuttamaan seminaaria, joka tarjosi mahdollisuuden paneutua yrittäjyyskasvatuksen uusiin menetelmiin sekä maaseutuyrittäjyyden edistämisen malleihin Suomessa ja Euroopassa. Seminaari järjestettiin 18.–19.4.2013 Hirvensalmen Satulinnassa, ja siihen osallistui n. 50 toimijaa Suomesta, Ruotsista, Latviasta, Puolasta, Saksasta ja Venäjältä. Seminaaripäivien aikana vahvistettiin olemassa olevia verkostosuhteita ja muodostettiin uusia kumppanuuksia.

Seminaarin avasi maakuntajohtaja Matti Viialainen esitellen Etelä-Savon maakuntaa ja sen erityislaatuista elinkeinorakennetta. Kauniilla kuvilla täydennetty esitys kiinnosti erityisesti kansainvälisiä vieraita, mutta tarjosi hyödyllistä tietoa maakunnastamme myös paikallisille ja naapurimaakunnista tulleille seminaariosallistujille.

Pääpuheenvuoron käytti JAMK:n Tiimiakatemian Heikki Toivanen tiimiyrittäjä-opiskelijoiden Tiia Lehtisen ja Teija Välinoron kanssa. Tiimiakatemia toimii koulutus- ja liiketoimintasektoreiden välimaastossa kouluttaen opiskelijoita osuuskuntayrittäjyyden kautta. Opiskelijoiden osuuskunnilla on useita maaseutuyritysprojekteja ja ne tarjoavat kesätöitä lukuisille nuorille. Mikkelissä Tiimiakatemian toimijoihin voi tutustua kesän aikana torilla toimivassa Maalaistori-kontissa!

Christina Zurek Hampurin maatalouden koulutus- ja kuluttajaneuvontakeskuksesta
Christina Zurek Hampurin maatalouden koulutus- ja kuluttajaneuvontakeskuksesta (Schule und Landwirtschaft Ökomarkt Verbraucher- und Agrarberatung e.V.) havainnollisti puheenvuorossaan, miten Saksassa järjestetään opintoretkiä maatiloille. Saksassa toiminta on edennyt pitkälle ja se on laadukasta ja monipuolista. Toimintaa järjestetään ympäri vuoden. Vuonna 2012 maatilavierailuja järjestettiin 371 ja niihin osallistui yhteensä 7 231 lasta, nuorta ja opettajaa.

Seminaarissa annettiin puheenvuoro myös paikallisille yrittäjille. Pauliina Rundgren esitteli yrityksensä Pauliina Rundgren Handicrafts Oy:n historiaa ja nykyistä toimintaa inspiroiden kuulijoita omalla yrittäjätarinallaan. Veisto Oy:n Tuomas Halttunen kertoi perheyrityksensä toiminnasta ja avasi mielenkiintoisesti omia näkemyksiään maaseutuyrittäjyyden mahdollisuuksista ja uhkista. Hän painotti positiivisena tekijänä mm. kustannusten edullisuutta ja toiminnan joustavuutta verrattuna kaupunkiympäristöön, mutta mainitsi negatiivisiksi tekijöiksi mm. työvoiman saatavuuden ja toisinaan epäilevät asenteet pienillä paikkakunnilla toimivia yrityksiä kohtaan.

Iltapäivällä seminaariväki jakaantui työpajoihin, joissa virinnyt aktiivinen keskustelu jatkui vapaa-ajalla pitkälle iltaan. 

Toisen päivän ohjelmaan kuului ekskursio paikallisiin yrityksiin. Satulinnasta suunnattiin Kissakoskelle Puula-Särpimen kalajalostamoon, jossa Jari Pulkkinen esitteli yrityksen toimintaa ja havainnollisti kalan matkan järvestä säilyketölkkiin. Otavan InStile Mannilassa Johanna Branchicella kertoi kartanon historiasta sekä italialaisen puodin syntymisestä keskelle Etelä-Savoa. Retki päätettiin Kenkäveroon, josta osallistujat suuntasivat tyytyväisinä kotimatkalle.

Seminaariluennot kuvattiin ja lähetettiin suorana lähetyksenä Internetissä. Videot ovat nähtävillä osoitteessa http://bambuser.com/channel/campusit.fi toukokuun loppuun saakka.

Mikä EMMA?


Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla, tuttavallisemmin EMMA-hanke etsii keinoja yhdistää maaseutu ja nuoret. Tavoitteena on ehkäistä nuorten poismuuttoa maakunnasta, edistää maaseudulla toimivien yritysten jatkuvuutta yrittäjä- ja sukupolvenvaihdosten kautta sekä parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia maaseudun yrityksiin tai yrittäjinä. Emma-hankkeessa luodaan Etelä-Savoon toimintamalli, jossa tiedottamisen avulla tuodaan esille eteläsavolaisen maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia toimeentuloon. Emma tuo yhteen opiskelijat, opettajat ja maaseudulla toimivat yritykset. Hanke saa rahoituksensa Euroopan maaseuturahastosta ja Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja se on käynnissä kesään 2013 saakka.

Emma-hanke
Toteuttaja: Mikkelin ammattikorkeakoulu, yhdeksän pilottikoulua ja kymmeniä kummiyrityksiä Etelä-Savon alueella
Toteutusalue: Etelä-Savo
Toteutusaika: 1.12.2011–31.8.2013
Budjetti: 163 701
Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus
Tavoite:  Saada nuoret innostumaan yrittäjyydestä maaseudulla


Lue lisää: www.mamk.fi/emma

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Marita Mattila, Emma-hanke
marita.mattila@mamk.fi tai 050 312 5094

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti